Venue


Holiday Inn Beijing Airport Zone


Address: No. 35 Nanchen Road, Nan Fa Xin, Shunyi, Beijing, China